FANDOM


Katarzyna Kuczyńska-Koschany urodziła się w Poznaniu w 1970 r. Do dziś związana jest z Poznaniem: jest adiunktą w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej oraz w Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Będąc wykładowczynią, jest również prozaiczką i - może przede wszystkim - eseistką. Ze wszystkich gatunków literackich to esej stał się jej tym najbliższym. Prowadzi również na polonistyce zajęcia o eseju. Wśród jej akademickich zajęć jest też Wiedza o kulturze, zaczynająca się chociażby o ósmej rano w poniedziałek i która, mimo tak wczesnej pory, skupia w zaciekawieniu studentki i studentów.

Z kolei swoje zaciekawienie intelektualne dr Katarzyna Kuczyńska-Koschany kieruje na poezję. Stąd też wynika jej zainteresowanie kręgiem przekładów: recepcje, interpretacje, tłumaczenia poezji. Znaczącym poetą jest dla dr Kuczyńskiej-Koschany Rainer Maria Rilke. Namysł nad Rilkem, który jest - zdaje się - projektem ciągle otwartym, zaowocował następującymi książkami: Rilke poetów polskich [2004 r.], Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego [2010 r.].

Ważnym zagadnieniem w pracy dr Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany jest też Zagłada. Zajmuje tę literaturoznawczynię postpamięć, Szoah.

Pisarka związana jest m.in. z następującymi czasopismami: "Topos", "Zeszyty literackie", "Ogród", "Polonistyka", "Poznańskie Studia Polonistyczne".

Katarzyna Kuczyńska-Koschany sama mówi o tym, że czyta głównie poezję. Tym ciekawszy wydaje się fakt, że dotychczas opublikowała utwory prozatorskie. Publikowane były one m.in. w "Pro Arte". Katarzyna Kuczyńska-Koschany jest laureatką XV Konkursu im. Baczyńskiego w kategorii prozy [I miejsce].

cdn.


Tomik prozy:

Katarzyna Kuczyńska Zielony promień, Wydaw. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Biblioteka "Toposu" nr 31, Sopot 2006 r.


Książki literaturoznawcze:


Źródła:

- zdjęcia: XV Konkurs im. Baczyńskiego


(oprac. Zuzanna Kołupajło)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.