FANDOM


Obrana przez nas formuła encyklopedyczna jest tylko pozornie formatująca i metodologicznie ograniczająca. Zależy nam bowiem na wszechstronnej różnorodności, która pozwoli unikać hierarchizacji zjawisk kulturalnych, wykluczania jednych nazwisk i kanonizowania innych. W słowniku współistnieją obok siebie autorki wybitne, docenione przez publiczność i krytykę, ale także pisarki nieznane szerszemu gronu odbiorców.

Mamy świadomość, że uprawiane przez kobiety pisarstwo często – teraz i w przeszłości – postrzegane bywa jako przynależne do literatury drugorzędnej, adresowanej do mniej wymagającego odbiorcy (niewykształconego, spragnionego łatwej rozrywki lub młodzieżowo-dziecięcego). Jeśli teksty kobiet z przeszłości, jak podkreśla Hanna Serkowska, wypadają gorzej na tle tekstów kanonicznych i dobrze zadomowionych w kulturze, konieczne jest badanie kontekstu, czyli wielowiekowego wykluczenia kobiet z historii, ograniczonego dostępu kobiet do edukacji, tradycyjnego postrzegania ich ról społecznych i rodzinnych, czy branie pod uwagę ograniczeń związanych z pisaniem na zamówienie.

Zadając tekstom pisarek nieoczywiste pytania oraz podkreślając rolę, jaką pełnią w kulturowej edukacji szerokich kręgów społecznych, uda się być może przeformułować uznany kanon wielkopolskich tekstów literackich i odnaleźć odmienny, ciekawy i inspirujący nurt pisarski, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się działalności krytyczek literackich, tłumaczek artystycznych czy publicystek kulturalnych.

Na zawartość słownika złoży się kilkadziesiąt haseł osobowych poprzedzonych wstępem o charakterze historycznoliterackim i teoretycznym. Poetyka haseł będzie zróżnicowana, tak jak zróżnicowany jest dorobek interesujących nas autorek. Bardziej niż o faktografię chodzi nam o mini-narracje biograficzno-interpretacyjne, mające zachęcić odbiorców zarówno do sięgnięcia po utwory omawianych pisarek, jak i do dalszych, bardziej szczegółowych badań nad ich życiem i twórczością. Interesuje nas zwiększenie dostępu do twórczości pisarek, upowszechnienie wiedzy o nich i wpisanie ich w historię regionu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.