Wielkopolski Słownik Pisarek
Advertisement


Maria Koszutska, pseudonim Wera Kostrzewa (1876-1939)

Maria-koszutska-01 t1.jpg

Polska działaczka socjalistyczna i komunistyczna. Najwybitniejsza kobieta działająca w polskich ugrupowaniach lewicowych okresu dwudziestolecia międzywojennego. Nauki pobierała najpierw w rodzinnym domu, później w pensji Heleny Czarnockiej w Warszawie. Edukację kontynuowała na tajnych kursach, uczęszczała na wykłady Uniwersytetu Latającego. Wyjechała do Paryża na roczne studia na Sorbonie, po powrocie osiedliła się w Łodzi, gdzie została dyrektorką szkoły i na dobre rozpoczęła swą działalność rewolucyjną.

Pracę rozpoczęła wśród ludu chłopskiego, szerząc oświatę i prowadząc bibliotekę. Po przeprowadzce do Łodzi wstąpiła do Polskiej Partii Socjalistycznej.

Jako doskonała mówczyni stała się agitatorką, przemawiała na zebraniach robotniczych, organizowała i prowadziła tajne samokształcenie, zakładała rewolucyjne kółka robotnicze, kolportowała rewolucyjne czasopisma i objaśniała robotnikom drukowane w nich artykuły.

Wielokrotnie aresztowana za nielegalną, wrogą rządowi działalność Koszutska nie zmniejszyła swojej aktywności społecznej. Wręcz przeciwnie- przyjęła pseudonim Wera, później Kostrzewa. Ścigana wieloma listami gończymi była praktycznie nieuchwytna, wielokrotnie zmieniała swoje miejsce pobytu, tylko w ten sposób mogła kontynuować swą działalność rewolucyjną. Jako jedna z głównych organizator-ów/ek i ideolo-gów/żek weszła w skład Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, powstałej w 1918 r.

W sierpniu 1937 aresztowana przez NKWD w czasie wielkiej czystki i w październiku 1937 skazana na 10 lat więzienia. Zmarła w 1939 w więzieniu.

Linki[]

Maria Koszutska. Wybór wspomnień i relacji o wspaniałej kobiecie i rewolucjonistce

Nad hasłem pracuje Weronika Zawadzka

Advertisement