FANDOM


Siostry Radońskie pochodziły ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, w której żywe były tradycje powstańcze. Ojciec Mikołaj, właściciel wsi Prochy, brał udział w powstaniu 1830/31 i 1848 roku oraz wspierał materialnie powstanie styczniowe. W początkach drugiej połowy XIX wieku utracił majątek. Ośmioro jego dzieci zmuszonych zostało do samodzielnego zapewnienia sobie przyszłości.

Teofila Radońska (1842- około 1913), publicystka i poetka, urodziła się w Chełmnie (ówczesny powiat szamotulski). Interesowała się pracą pedagogiczną, o czym świadczy m.in. wydana w 1872 roku Krótka gramatyka polska dla młodzieży (wyd. drugie 1883). Od roku 1874 zamieszkała w Poznaniu, gdzie w latach 1879-1890 prowadziła, przypuszczalnie razem z siostrą Teresą, pensjonat dla dziewcząt. W roku 1890 była nauczycielką religii w polskiej szkole żeńskiej Anastazji Warnke. Współpracowała z poznańskimi pismami społeczno-kulturalnymi, a mianowicie „Lechem” Józefa Chociszewskiego oraz „Sobótką”, „Tygodnikiem Wielkopolskim” i „Wartą”. Artykuły i utwory literackie, głównie wiersze, ogłaszała anonimowo. Parała się również przekładami. Przetłumaczyła dwa listy Zygmunta Krasińskiego do A.Lamartina i Ch.Montalemberta, które wydała w Poznaniu w 1881 roku. Zmarła w domu starców pod Krakowem.

Informacji biograficznych o Teresie Radońskiej, młodszej przyrodniej siostrze Teofili, posiadamy jeszcze mniej. Przypuszczać należy, że losy sióstr „wysadzonych z siodła” zbytnio od siebie nie odbiegały. Łączy je powierzchowne pensjonarskie wykształcenie z jednej strony, z drugiej zaś szlachetna tendencja budzenia życia kulturalnego wśród Wielkopolanek. Oprócz wstępniaków i artykułów popularnych (sygnowanych kryptonimami R. oraz Teja) pisały recenzje i omówienia książek. Teofila Radońska była „patentowaną nauczycielką”, jak rekomendowała ją Józefa Kościelska J.I.Kraszewskiemu. Parała się także twórczością prozatorską. Była autorką dwu powiastek: Szpilka miss Nelly i Powieści o minionym szczęściu. Obie ukazały się na łamach „Dwutygodnika dla Kobiet”, ukazującego się w Poznaniu w latach 1880-85, który z czasem przekształcił się w „Tygodnik Beletrystyczny i Naukowy”. W pierwszych trzech rocznikach czasopisma funkcję redaktorki odpowiedzialnej sprawowała Teresa Radońska, natomiast w roczniku czwartym i piątym – Teofila.

Celem pisma było skłonienie kobiet ze środowiska ziemiańskiego do „brania udziału we wszystkim, co dotyczy życia narodu”, przypominanie obowiązków kobiety polskiej i „przyczynianie się do rozbudzenia umysłowego, literackiego ruchu pośród Wielkopolanek”. Redakcja deklarowała nadto „przychodzenie w pomoc obowiązkom Polki-katoliczki, obowiązkom tym trudniejszym dzisiaj, im większe napotykamy trudności, mianowicie wychowania i kształcenia przyszłych pokoleń”.

Pismo zostało zdigitalizowane i znajduje się w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej [[http://www.wbc.poznan.pl/dlibra]]

(treść hasła zaczerpnięta została z książki Jana Daty, Problematyka literacka czasopism poznańskich w latach 1869-1896, Gdańsk 1984, s. 173-174, 177-178, za uprzejmą zgodą Autora)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.